052-2226699 חייגו לייעוץ ראשוני חינם או שלחו פניה מהירה:

משמורת משותפת להקטנת מזונות

איך זה עובד בדיוק?

>
מגמת בתי המשפט בשנים האחרונות היא להרשות הקטנת מזונות במקרה של משמורת משותפת של בני זוג. נדמה כי מעמד האישה ופרנסתה מחלחלים דרך חוקי בית הדין הרבני ומשנים את תמונת המצב.
 
בכל מה שנוגע למזונות ילדים, המצב הקיים הוא בהתאם לחוק. סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות תשכ"ב-1962 קובע, כי על ההורים החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח יד, משמורת נכסיו ועוד וכן סיפוק צרכיו הפיזיים והנפשיים. מזון, ביגוד וכו'.
 
חוק דיני המזונות תשי"ט-1959 מסדיר את הדין החל על מזונות ילדים. החוק קובע בסעיף קטן א' "כי אדם חייב מזונות ילדיו הקטינים לפי הוראות הדין האישי, ועל פי דין התורה. אדם חייב במזונות ילדיו עד הגיעם למצוות". תקנת הרבנות תש"ד- 1944 האריכה את גיל חיוב האבות לצרכי ילדיהם על גיל 15.
 

מקרה שהיה, כך היה...

מוטי וליאת התגרשו אחרי 12 שנות נישואין ונקבע כי שלושת ילדיהם יישארו במשמורתה של האם כאשר מוטי חויב על תשלום המזונות וכן השתתפותו בהוצאות המדור שלהם. במשך שנים מילא מוטי אחר התחייבויותיו כלפי הילדים, ובשלב מסוים עבר להתגורר ליד ילדיו והמשמורת הפכה למשמורת משותפת. חצי שבוע היו הילדים אצל מוטי וחצי אצל ליאת. מכיוון שהמשמורת הפכה למשותפת, הגיש מוטי תביעה להקטנת מזונותיו ובעיקר בנושא המדור משום שילדיו שהו גם "במדורו" חצי ששבוע.

 
ניתן לומר כי בבקשה של הפחתה במזונות, הצד היוזם חייב בהבאת הוכחות וראיות שיתמכו בטענותיו להוכחת הנסיבות וכן להוכיח כי הנסיבות שהשתנו יצרו את השינוי המתבקש.  במקרה של בקשה כמו שמוטי הגיש צריכים להתקיים 3 תנאים: הוכחת שינויי הנסיבות שדורשים את השינוי בסכום התשלום, יש פתח כלשהו בהסכם בין בני הזוג המתיר דיון בנושא אם ישתנו הנסיבות של מי מהצדדים, ותום לב - יושרה. מכיוון שמוטי באמת הצליח להוכיח בבית המשפט כי המשמורת הפכה למשותפת, קיבל בית הדין את טענתו להפחתה בתשלום.
 
גישה פלורליסטית זו של בית המשפט מייצגת מגמה ההולכת וגוברת של בית הדין לענייני משפחה, לנהוג ביתר שוויוניות בין האחריות הכלכלית של בני זוג על ילדיהם, ולא להטיל רק על הגבר את כלכלת ילדיו. נראה כי מעמד האישה מקבל שמנה תוקף בבתי הדין בתביעות מסוג זה שכן לעיתים משכורתה של האישה גבוהה משל הגבר ודין התורה של פרנסתו בעידן נשים קרייריסטיות נופל על "משענת קנה רצוץ"/

צרו קשר עוד היום עם שרון סגל - עורך דין גירושין וענייני משפחה מנתניה.

תגובות הוסף תגובה

דירוג מאמר: