פירוק שיתוף בפנסיה תקציבית

בפתח הדברים ייאמר, כי בפברואר 2015 נכנס לתוקף “החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע”ד-2014” (להלן: “החוק”). מכוח החוק דנן, מי שמגיע לו פנסיה תקציבית הוא; אנשי המשטרה, צבא, משרד הביטחון, שירות הביטחון הכללי, מוסד, שב”ס, עובדי משרד המשפטים (ביהמ”ש), עובדי מדינה וכיו”ב. 

יצוין, כי בהתייחס לפנסיה תקציבית, טכנית, איננה צבורה במקום מסוים אלא עומדת לזכותו של העובד מכוח החוק. זאת בניגוד לפנסיה צוברת, אשר כשמה כן היא, אכן צבורה בקרן מסוימת וממתינה עד למועד הגימלה בהגיע העובד לגיל הפרישה.

יובהר, כי תקופת האיזון הינה מיום הנישואין ועד מועד הקרע (להלן:”התקופה הקובעת”). מועד הקרע על פי רוב נקבע כיום פתיחת ההליכים: היינו הגשת התביעות – ובימינו יום פתיחת הבקשה ליישוב סכסוך. 
גם אם בן הזוג ממשיך לצבור זכויות בקרן הפנסיה אף לאחר מועד הקרע, לבן הזוג האחר איך בחלק העודף כל חלק והוא זכאי לחלק היחסי בהתאם לתקופה הקובעת שפרטתי לעיל.

בעניין זה יודגש, כי בניגוד למרבית השכירים, אנשי כוחות הביטחון מקבלים עם פרישתם פנסיה תקציבית, אשר מקנה להם קצבה חודשית גבוהה מאד ובגיל צעיר יחסית. ולכן, לעיתים יש באמור משום זרז לרצון בני זוג להתגרש, שכן באפשרותו של בן הזוג לקבל מחצית מקצבת הפנסיה של גמלאי כוחות הביטחון, מבלי להמתין עד אשר יגיע בן זוגם, הגמלאי, לגיל 67.

בפסיקה נקבע כי פנסיה תקציבית, כמו גם פנסיה שאינה תקציבית, וכל זכות סוציאליות בגין עבודה כגון; פיצויי פיטורין, ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות וכיו”ב- הן חלק מרכוש משותף שיחולק בין בני הזוג. דהיינו, בן הזוג זכאי לקבל בעת חלוקת הרכוש, את מחצית שווי הזכויות שיחושב בין היתר ביחס למספר שנות הנישואין. יצוין, כי ההסדר הזה חל גם על בני זוג ידועים בציבור. על-מנת לצלוח את ההליך ביעילות, רצוי ואף מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בעניין דנן.

ע”פ החוק, בן הזוג לשעבר יתחיל לקבל את חלקו מתוך הקצבה המגיעה לחוסך, מהמועד שבו החוסך או העובד בפנסיה התקציבית מתחיל להיות זכאי לקצבתו, זאת למעט בשני מצבים:
א. קצבה במקרה של פרישה מוקדמת, שממומנת בידי המעסיק והיא למעשה תחליף שכר.
ב. קצבה שהיא קצבת נכות, שלגביה רק מהמועד שבו הגמלאי יגיע לגיל 67 או לגיל אחר שנקבע בפסק הדין, שבו הייתה זכאות לקבלת קצבה.
יצוין, כי במקרה שבן הזוג לשעבר נפטר, יחזור החוסך לקבל את הקצבה במלואה.

כמו כן, ע”פ החוק- בקרנות הפנסיה הוותיקות, פנסיה תקציבית וביטוחי חיים ישנים, בהם עד למועד הזכאות קיימת בידי העמית הרשום רק הזכות לקבל קצבה, החוק מחייב את הגוף המשלם להעביר במועד הזכאות את חלקו של בן הזוג לשעבר ישירות לחשבונו, ואף להנפיק דיווחים תקופתיים על תשלומים שבוצעו ומצב הזכויות.

חיסכון באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה, בהסדר פנסיה תקציבית או בקופת ביטוח ישנה, שבהם עד למועד היציאה לקצבה כל שיש בידי החוסך הוא הזכות לקבל קצבה, החלוקה בין בני הזוג יכולה להתבצע רק ממועד הזכאות לקצבה.

אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת גמל לקצבה או באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית- ייקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת מסתיימת לא יאוחר ממועד הפירוד, וכן כי קצבת הפרישה תחולק בין החוסך ובין בן זוגו לשעבר באופן שהשיעור להעברה יהיה שיעור קבוע מסך קצבת הפרישה שהייתה משולמת לחוסך אילולא ההעברה האמורה והשיעור האמור אינו עולה על מחצית מהשיעור המשותף.

יובהר, כי תחולה על פנסיה תקציבית בשירות המדינה ובשירות הקבע בצה”ל- ההסדר שחל כאמור על חיסכון באמצעות צבירת זכויות, חל גם לגבי הסדר הפנסיה התקציבית בשירות המדינה.

נוכח האמור לעיל, ועל-מנת לצלוח את ההליך ביעילות, רצוי ואף מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בעניין דנן.

מעוניינים להתייעץ? שלחו מייל או התקשרו
עו״ד שרון סגל 052-2226699

שלחו עכשיו

סגירת תפריט
לתיאום פגישת ייעוץ עם עו"ד שרון סגל

לתאום פגישת ייעוץ שלחו פרטים בטופס או חייגו: 052-2226699