מזונות אישה סקירה כללית

מזונות אישה נועדו להבטיח תשלום מזונות עבור קטע הזמן שבין הפרידה לבין הגט . סעיף 2(א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי”ט-1959 קובע כי: “אדם חייב במזונות בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה“. כלומר, כאשר מדובר בתביעת מזונות לבן הזוג, יש לפנות לדין האישי של…