פגרת הקיץ בבתי המשפט למשפחה

תקנה 1 לתקנות בתי המשפט (פגרות), התשמ”ג-1983, קובעת את פגרות בתי המשפט כדלקמן: פגרת סוכות – מיום י”ד בתשרי עד יום כ”ב בתשרי; פגרת הפסח – מיום י”ד בניסן עד יום כ”א בניסן; פגרת הקיץ – מה-21.7 – 05.09, נחלקת לשתי תקופות: מיום 21 ביולי עד 19 באוגוסט ומיום 20 באוגוסט עד 5 בספטמבר. במועדי…